Эмнэлгийн

2 (Demo)

[ИОНСЭЙ ИХ СУРГУУЛИЙН АНАГААХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН СЭБЭРАНС ЭМНЭЛЭГ] ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХАВДРЫН МЭС ЗАСЛЫН ШИЛДЭГ ЭМЧ КИМ ЁН ТЭ /ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТАСАГ/

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс заслын шилдэг эмч Ким Ён Тэ  /Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасаг/ Ярилцлагаас авсан эшлэл К: Эмэгтэйчүүдийн хавдрын өвчлөл дундаас онцгой аюултай…